Ceník

Ceník jesliček platný od 1.1.2020

Dopoledne      7.00 – 12.30h         450,-Kč

Odpoledne    11.00 – 17.00h         480,-Kč   

Celý den         7.00 – 17.00h          700,-Kč

 

Stravné:

Dopoledne: 80,- ( snídaně, svačina, oběd )

Odpoledne: 70,- ( svačina, oběd )

Celý den: 90,- ( snídaně, svačina, oběd, svačina )

 

Měsíční platba je rozdělena na zálohovou část, která pokrývá cca polovinu plánované docházky a zároveň je minimální platbou za měsíc. Zbývající částka ( doplatek ) se vypočítává na konci měsíce z uskutečněné docházky. Tato minimální platba se na další kalendářní měsíc nepřesouvá!

 

Celé dny:

5x týdně – záloha 6 900,-Kč/měsíc
Při denní docházce dostanete slevu. Částka nepřesáhne 13 500,-Kč. /měsíc

4x týdně – záloha 5 900,-Kč/měsíc

3x týdně – záloha 4 500,-Kč/měsíc

2x týdne – záloha 3000,- Kč/měsíc

 

1/2 dne:

5x týdně – záloha 5 000,-Kč/měsíc

4x týdně – záloha 4 000,-Kč/měsíc

3x týdně – záloha 3 000,-Kč/měsíc

Zbývající částka je vyúčtována dle skutečné docházky dítěte.

 

Úhrada poplatků:

(zvýšení poplatků může být upraveno o výši inflace vyhlášenou statistickým úřadem, případně vysokým nárůstem cen energií či potravin )

Platby: převodem na účet

 

Nepřítomnost dítěte v zařízení

Nepřítomnost dítěte je nutné hlásit 24 hodin předem, (sobota a neděle pouze sms, e-mail) v případě akutního onemocnění do 7.30 hod. téhož dne.  Při nedodržení této podmínky bude účtován poplatek v plné výši.

Poplatek za stravné ( viz ceník ) bude účtován, pokud rodič omluví své dítě později, než do 10.00hod. předchozího dne. Pondělní počet obědů se objednává v pátek do 10.00hod.