Ceník

Ceník jesliček včetně stravy na celý den

Dopoledne      7.00 – 12.30h         500,-Kč

Odpoledne    11.00 – 17.00h         450,-Kč   

Celý den         7.00 – 17.00h          740,-Kč

 

Měsíční zálohové platby: ( záloha pokrývá cca ½ plánované docházky )

Celé dny:

5x týdně – záloha 6 900,-Kč/měsíc
Při denní docházce dostanete slevu. Částka nepřesáhne 12 500,-Kč. /měsíc

4x týdně – záloha 5 900,-Kč/měsíc

3x týdně – záloha 4 500,-Kč/měsíc

 

1/2 dne:

5x týdně – záloha 5 000,-Kč/měsíc

4x týdně – záloha 4 000,-Kč/měsíc

3x týdně – záloha 3 000,-Kč/měsíc

Zbývající částka je vyúčtována dle skutečné docházky dítěte. 

Cena jednoho oběda ( polévka, hlavní jídlo ) je 55,- Kč a je součástí ceny.

Ceník školičky:

5x týdně – 6 600,-Kč/měsíc

4x týdně – 5 500,-Kč/měsíc

3x týdně – 4 400,-Kč/měsíc

Strava: 90,-Kč/1 den ( platba za stravu dítěte je vyúčtována podle počtu odchozených dnů )

Veškeré uvedené ceny jsou vč. DPH.

 

Úhrada poplatků:

(zvýšení poplatků může být upraveno o výši inflace vyhlášenou statistickým úřadem, případně vysokým nárůstem cen energií)

Záloha: převodem na účet

Vyúčtování: převodem na účet

 

Nepřítomnost dítěte v zařízení

Nepřítomnost dítěte je nutné hlásit 24 hodin předem, (sobota a neděle pouze sms, e-mail) v případě akutního onemocnění do 7.30 hod. téhož dne.  Při nedodržení této podmínky bude účtován poplatek v plné výši.

Informace pro rodiče: Podepsané smlouvy budou zaručovat stávající ceny po celou dobu trvání smlouvy.