Ceník

Ceník jesliček platný od 1.1.2023

Dopoledne      7.00 – 12.30h         616,-Kč

Odpoledne    11.30 – 17.30h         672,-Kč   

 Celý den         7.00 – 17.30h          950,-Kč

 

Stravné:

Dopoledne: 112,- ( snídaně, svačina, oběd )

Odpoledne: 101 ,- ( svačina, oběd )

Celý den: 134,- ( snídaně, svačina, oběd, svačina )

 

Měsíční platba je rozdělena na zálohovou část, která pokrývá cca 2/3 plánované docházky a zároveň je minimální platbou za měsíc. Zbývající částka se vypočítává na konci měsíce z uskutečněné docházky. Tato minimální platba se na další kalendářní měsíc nepřesouvá!

 

Ceník záloh dle docházky

Celé dny:

5x týdně – záloha 14 112,-Kč/měsíc
Při denní docházce dostanete slevu. Částka nepřesáhne 17 000,-Kč/měsíc

4x týdně – záloha 11 349,-Kč/měsíc, částka nepřesáhne 17 000,-Kč/měsíc

3x týdně – záloha 8 512,-Kč/měsíc

2x týdně – záloha 5 674,-Kč/měsíc

1/2 dne:

5x týdně – záloha 9 482,-Kč/měsíc

4x týdně – záloha 7 586,-Kč/měsíc

3x týdně – záloha 5 690,-Kč/měsíc

Zbývající částka je vyúčtována na konci měsíce, dle skutečné docházky dítěte. 

 

 

Úhrada poplatků:

(zvýšení poplatků může být upraveno o výši inflace vyhlášenou statistickým úřadem, případně vysokým nárůstem cen energií)

Záloha: převodem na účet, nebo v hotovosti, vždy nejpozději do 10. dne v měsíci, na měsíc následující.

Vyúčtování: převodem na účet, nebo v hotovosti vždy nejpozději do 10. dne v měsíci za měsíc uplynulý.

 

 

Nepřítomnost dítěte v zařízení

Nepřítomnost dítěte je nutné hlásit 24 hodin předem, (sobota a neděle pouze sms, e-mail) v případě akutního onemocnění do 7.30 hod. téhož dne.  Při nedodržení této podmínky bude účtován poplatek v plné výši.

Poplatek za stravné ( dle ceníku) bude účtován, pokud rodič omluví své dítě později, než do 12.00hod. předchozího dne. Pondělní počet obědů se objednává v pátek v poledne.