Ceník

Ceník jesliček platný od 1.9.2016: včetně stravy na celý den

Dopoledne      7.00 – 12.30h         550,-Kč

Odpoledne    11.30 – 17.30h         550,-Kč   

 Celý den         7.00 – 17.30h         850,-Kč

 

Měsíční platby: ( platba pokrývá cca ½ plánované docházky v měsíci )

Celé dny:

5x týdně – záloha 8 500,-Kč/měsíc
Při denní docházce dostanete slevu. Částka nepřesáhne 13 500,-Kč/měsíc

4x týdně – záloha 7 250,-Kč/měsíc, částka nepřesáhne 13 500,-Kč/měsíc

3x týdně – záloha 6 000,-Kč/měsíc

2x týdně – záloha 4 800,-Kč/měsíc

1/2 dne:

5x týdně – záloha 5 500,-Kč/měsíc

4x týdně – záloha 4 400,-Kč/měsíc

3x týdně – záloha 3 300,-Kč/měsíc

Zbývající částka je vyúčtována na konci měsíce, dle skutečné docházky dítěte. 

Cena jednoho oběda ( polévka, hlavní jídlo ) je 58,- Kč a je součástí ceny.

 

Úhrada poplatků:

(zvýšení poplatků může být upraveno o výši inflace vyhlášenou statistickým úřadem, případně vysokým nárůstem cen energií)

Záloha: převodem na účet, nebo výjimečně  v hotovosti, vždy nejpozději do 31. dne v měsíci, na měsíc následující.

Vyúčtování: převodem na účet, nebo v hotovosti vždy nejpozději do 10. dne v měsíci za měsíc uplynulý.

Číslo účtu  CHŮVIČKA-Praha, s.r.o.: 2113246399/0800, do zprávy příjemci vepsat jméno a příjmení dítěte.

 

Nepřítomnost dítěte v zařízení

Nepřítomnost dítěte je nutné hlásit 24 hodin předem, (sobota a neděle pouze sms, e-mail) v případě akutního onemocnění do 7.30 hod. téhož dne.  Při nedodržení této podmínky bude účtován poplatek v plné výši.

Poplatek za oběd ( 58,- Kč ) bude účtován, pokud rodič omluví své dítě později, než do 12.00hod. předchozího dne. Pondělní počet obědů se objednává v pátek v poledne. Tento účtovaný oběd si můžete vyzvednout ve Vámi přinesené nádobě.