Režim

Denní režim

 • 7.00 – 9.00: příjem dětí na dopolední a celodenní hlídání
  – příjem dětí provádí chůva v přítomnosti rodiče – ústní informace o stavu dítěte, stopy úrazu apod.
  – rodič předá své dítě chůvě s příslušným počtem plen a odchází
  – podle okolností (údajů rodiče) se dítě nasnídá
  – batolata snídají v krmících židličkách
 • 7.00 – 8.30: podávání snídaně a spontánní hra pod dozorem chův nebo učitelek(ů)
 • 9.00 – 9.30: pohybové aktivity úměrné věku (pro rozvoj hrubé motoriky), prostné ztvárňující říkanky (skáče žába, kolo-kolo, zajíček..,), podlézaní a přelézání překážek (lavičky, dětské tunely, překážkový slalom), míčové hry,  „výuka“: kreslení, učení básniček, říkánek, modelování, rozlišování barev, foukání do lodiček, (s pomocí didaktických pomůcek) – vše je zaměřeno na rozvoj jemné motoriky, fantazie, myšlení, vyjadřovacích schopností atd.
 • 9.30 – 10.00: mytí rukou, dopolední svačina a příprava na vycházku – v případě velmi slunného, nebo mrazivého (pouze do -2°C ) počasí, ošetříme obličej dětí krémy s ochrannými faktory
 • v čase pobytu dětí venku, větrání místností
 • 10.00 – 11.15: pobyt venku – využití vlastní zahrady ve vnitrobloku
 • 11.00 – 11.15: příjem dětí k odpolednímu hlídání
 • 11.15 – 11.30: – toalety, mytí rukou a příprava k obědu
 • 11.30 – 12.15: oběd v jídelně, mladší děti – krmení v židličkách. Následuje mytí rukou.
 • 12.30 – 15.00: převlékání a uložení dětí k odpolednímu odpočinku, doba podle potřeby dítěte,  polední klid
 • 12.15 – 12.40: odchod dopoledne hlídaných dětí
 • 15.00:  vstávání (v případě potřeby dítěte i později), převlékání, toaleta, mytí rukou, odpolední svačina
 • 15.00 – 15.30: volná hra v herně, výuka básniček, písniček a říkadel
 • 15.30 – 16.45: průběžné předávání dětí rodičům – podání informací o chování dítěte v čase hlídání
 • 16.45: po odchodu dětí z heren: větrání a úklid lůžkovin, kompletní denní úklid
 • 17.30: konec pracovní doby

Stravování

 • měsíční jídelní lístek je pravidelně zasílán rodičům s vyúčtováním na email
 • strava je připravovaná v souladu se zásadami zdravé výživy, z čerstvých potravin s ohledem na věk dítěte
 • dětem se podává snídaně, oběd, dopolední a odpolední svačina
 • snídaně, dopolední i odpolední svačiny připravujeme podle dietního plánu pro daný věk z hotových potravin: (pečivo, piškoty, kaše, máslo, džemy, med, šunka, sýr)
 • potraviny se neskladují (jsou denně čerstvé) s výjimkou krátkodobého skladování jogurtů, džemů a medu, uložených v lednici
 • denní ovoce a zelenina jsou čerstvé
 • nádobí se pravidelně dezinfikuje chlorovou dezinfekcí
 • celý prostor jeslí je pravidelně dezinfikován ozonovým generátorem.
 • celodenní zabezpečení pitného režimu dětí: od příchodu dítěte do zařízení je k dispozici pravidelně vařený čaj v termokonvicích podle individuální potřeby dětí
 • k pití podáváme i hotové ovocné šťávy, džusy a čistou vodu vhodnou pro děti.